برخي از افتخار آفرينان سال 93

 

 

 

 

آدرس : تهران، بلوار شاهد، خيابان 214 شرقي (شهيد صياديان)، پلاك 7
تلفن : 77063004
دورنگار : 77063004
رايانامه : school@pardisschool.ir