• توجه : آزمون جامع تابستان روز چهارشنبه برگزار نمي شود.
  • توجه : آزمون جامع تابستان براي رشته هاي تجربي و رياضي روز شنبه 13 تير و براي رشته انساني در روز دوشنبه 15 تير برگزار مي شود.

 

 

 

 

برخي از افتخار آفرينان سال 93

 

 

 

 

آدرس : تهران، بلوار شاهد، خيابان 214 شرقي (شهيد صياديان)، پلاك 7
تلفن : 77063004
دورنگار : 77063004
رايانامه : school@pardisschool.ir